beta
Korisnika (689)
Proizvoda (1054)
Izdvojenih (3)

Hobi.ba je jedno mjesto za sve rukotvorine. Članstvo na našem portalu je besplatno a svako od vas može objaviti koliko god artikala želi bez ikakvog dodatnog plaćanja. Potrebna je samo registracija na linku "Registruj se" a nakon toga vam omogućavamo da nam pokažete vaš hobi i da za svoj trud budete nagrađeni prodajom ljudima koji će cijeniti vaš rad.

Konraktirajte nas

Hobi.ba tim vam stoji na raspolaganju za svu pomoć prilikom registracije, prijave i objave artikala a kontaktirati nas možete putem maila na info@hobi.ba.